Skladišče
Filtracija
Priprava maseZalogovni rezervoarji:
- rezervoar,
- mešalo s pogonom in ležajnim predležjem,
- avtomatski sistem polnjenja s filtrirno postajo.

Cevovodni sistemi
- ocevje z armaturami in črpalkami,
- avtomatsko čiščenje (krogla, pig).

Filterska postaja
- delovni rezervoarji,
- filterski sistem s stacionarnimi filtri,
- avtomatski sistem doziranja suspenzij in praškastih materialov,
- dipergator.

Delovni rezervoarji
- rezervoar (+konusni),
- samočistilni avtomatski procesni filtri.