Referenčna
lista:
Podjetje Uni kristal, podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o. je samostojno slovensko podjetje, ustanovljeno 1996, ki se ukvarja z:
    - načrtovanjem,
    - izdelavo strojev in naprav,
    - izdelavo prototipov,
    - predelavo strojev,
    - zagoni,
    - uvajanje v proizvodnjo.

Poleg 4. stalno zaposlenih v podjetju sodelujemo s stalnimi zunanjimi sodelavci na področju:
    - elektroinstalacij in avtomatizacije,
    - izdelave strojev in naprav.
 
Relativno močna koncentracija papirne industrije v bližini in poznavanje tehnologije proizvodnje papirja nam omogoča sodelovanje pri predelavah na različnih strojih v proizvodnji in dodelavi papirja:
    - predelava vzdolžnih rezalnih strojev,
    - izboljšave odvijalnih in navijalnih delov,
    - regulatorji sita,
    - zavorni agregati,
    - pomiki valjev,
    - izdelava strugal in pogonov strugal,
    - sistem lovljenja kapljic (za egouterjem),
    - pogoni valjev,
    - tesnilni sistemi z ležajnimi predležji pri pogonu mešal,
    - sesalne cevi na papirnem stroju,
    - odsesovanje odrezka,
    - naprave za voskanje papirja,
    ...

Zaradi našega širokega pregleda tehnike, avtomatizacije in tehnologije sodelujemo in izdelujemo:
    - izdelava idejnih projektov,
    - izdelava prototipov,
    - izdelava namenskih strojev,
    - prilagoditve obstoječih strojev in sistemov proizvodnji,
    - posnetki obstoječih linij in optimizacija le teh,
    - vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih strojev in naprav.

Vzporedno smo zaradi potreb naših naročnikov razvili lastne proizvode:
    - procesni filtri,
    - vpenjalne glave.
Papirnica Vevče d.o.o.
CIMOS d.d.    
TRIMO d.d.
OMYA
CALCIT d.o.o.
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.    
RIKO d.o.o.
Alptrading d.o.o.            
Goričane d.d.                
Lepenka d.d.                
Količevo karton d.o.o.        
BUKOCEL a.s. (Slovak Republik)
Lesmarc d.o.o.            
Radeče papir d.d.    
Muflon d.o.o.    
PAPCEL a.s.    (Czech Republic)
SC Ceprohart SA (Romania)
Inženiring plus d.o.o.
ALBA d.o.o.                
YTONG                 
Lutkovno gledališče Ljubljana
Cankarjev dom
Industrija apna Kresnice d.d.
Printing International (Belgium)
EVELUX d.o.o.
Bonetti d.o.o.
4Ocean produkt d.o.o.
Akripol d.o.o.
Kovit projekti d.o.o.
Gorenjski tisk storitve d.o.o.
Kolektor sinabit d.o.o.
Helios d.o.o.
KIP d.o.o.
Living d.o.o.
MYCYCLE d.o.o.
Steklarna Hrastnik d.o.o.
Genera d.o.o.
DDC d.o.o.