SI / EN

Izdelki

Hladilni tunelHladilni tunel je namenjen kontinuiranem hlajenju obdelovancev.
Obdelovanci so postavljeni na paletah, ki se transportirajo skozi tunel.
Hladilni tunel sestavljajo:
- podnožje z vgrajenim transporterjem, pogonom in elektroniko,
- hladilni tunel,
- kondenzator (dislocirana enota).
Prednost sistema je v prilagodljivosti po obliki tranporterja s paletami in možnosti vgradnje več hladilnih komor (hlajenje z različnimi temperaturami). Na ta način je omogočen enostavna vključitev druge opreme za avtomatsko obdelavo.

Linearni XZ in kartezijski robot XYZLinearni XZ in kartezijski robot XYZ za večja bremena 30+ kg.

Konstrukcija omogoča prenos večjih bremen z veliko natančnostjo pozicioniranja in z večjimi hitrostmi. Običajni konfiguraciji osi XZ ali XYZ lahko dodatno opremimo s še dvema osema. Sistem je visoko prilagodljiv in je bil razvit kot robotska linija za vključitev v obstoječi proizvodnji proces.

PrijemalaZa potrebe po prijemu obdelovancev naših izdelanih manipulatorjih in kartezijskih robotih konstruiramo prijemala za notranje in zunanje prijeme (pnevmatski ali elektro pomik prijemal)

Hidravlična stiskalnicaKonstrukcija stiskalnice omogoča vgradnjo na proizvodno linijo, kjer palete obdelovance potujejo skozi stiskalnico. Stiskalnica je štiristebelna hidravlična stiskalnica s pritisnim in držalnim cilindrom, ki omogočata enakomerno in kontrolirano vtiskovanje. Preko nadzornega sistema je omogočena nastavitev delovanja stiskalnice (avtomatsko, koračno in servis) in spremljanje merjenih parametrov, kot so:
- merjenje sile pritiska,
- merjenje pomika pritisnega cilindra,
- spremljanje hitrosti gibanje (čas),
- hranjenje in posredovanje podatkov v sistem.

Horizontalna stiskalnicaStiskalnica je namenjena stisku oz. vtiskovanju obdelovancev v horizontalni smeri oz. gib paha je v horizontalni smeri. Za pogon stiska je uporabljen servomotor, za prenos pa je uporabljno vreteno.

Nadzorni sistem omogoča nastavitve tehničnih parametrov:
- nominalni pritisk,
- globina vtiskovanja,
- sila stiskanja, resolucija meritve sile je 2N,
- arhiviranje podatkov.

Pnevmatska stiskalnicaZa potrebe proizvodnje izdelujema namesnke pnevmatske stiskalnice in giljotine, ki so prilagojene namenu in mestu vgradnje (obstoječe linije … ).

Procesni filterProcesni filter F120 je namenjen kontinuirni filtraciji medija (suspenzije) z avtomatskim spiranjem. Prednosti procesnega filtra:
- enostavna vgradnja in uporaba,
- možnost vzporedne vgradnje (izdelava filterskih sklopov),
- minimalni delovni volumen,
- velikost filterske mreže že od 50μm,
- konstantna tlačna razlika,
- avtomatsko spiranje.
- nizki stroški obratovanja.

Ventil za jemanje vzorcevVentil za jemanje vzorcev VZ40 je namenjen jemanju vzorcev suspenzij iz cevi. Odlikuje ga:
- enostavna uporaba,
- robustna izdelava,
- enostavna montaža,
- enostavno čiščenje,
- nizki stroški vzdrževanja.

Premazovanje vrviceNaprava je namenjena premazovanju vrvice z lepilom in navijanje na kolut. Naprava je sestavljena iz ogrodja na katerem so montirani sklopi naprave:
- odvijalni sistem,
- premazna komora, EX cona,
- sušilna komora, EX cona,
- navijalni sistem.
Vsi elektromotorni pogoni in senzorika so montirani zunaj premazne in sušilne komore in niso EX izvedbe.

Vstavljanje tesnilne vrviceNaprava je izdelana za avtomatsko vstavljanje tesnilne vrvice v utore. Sestavljata jo:
- nosilec podajalne naprave z odvijalnim delom,
- podajalna naprava z avtomatizacijo.

Delovanje naprave je avtomatsko in omogoča:
- zaznavanje začetka in konca utora,
- dodajanje lepila v utor (opcija),
- dinamična regulacija hitrosti podajanja tesnila,

Naprava za odrez vrviceNaprava za odrez vrvice je namenjena rezanju vrvice na predhodno nastavljeno dolžino vrvice. na napravi je možna vgradnja različnih nožev (vrteči, fiksni, grelni).

Izvedba pogona podajanja je z elektromotornim gonilom ali pnevmatskim cilindrom.

Lepljenje traku na bok panelaNaprava je namenjenjena lepljenju traku na bok panela. Naprava samostojna enota na kateri so posameznih sistemi in sicer:
- odvijalni sistem za odvijanje osnovnega traku,
- sistem za odvijanje zaščitnega traku iz osnovnega traku,
- sistem za odvijanje lepilnega traku (1 kpl),
- pritisna ročica.

VarilnikVarilnik

Varilnik je naprava za lepljenje trakov. Sestavljen je iz nosilnega ogrodja na keterem sta montirani pomični mizi z grelnikom. Pomični mizi se premikata po linearnih vodilih s pmočjo pnevmatskega cilindra. Na vsaki mizi je montirano prijemalo za držanje traku. Dolžina posamezne pomične mize je 500mm oz prilagojena naročniku. Grelnik je montiran na vodilih in se ga premika s pomočjo pnevmatskega cilindra. Nad napravo je montirana napa, za odvod vročega zraka.

Grelna mizaGrelna miza

Grelna miza je namenjena gretju panela (akrilno steklo) pred krivljenjem. Miza je sestavljena iz naslednjih sklopov:
- nosilno ogrodje (poljubna širina),
- nastavljivi naslon s pnevmatskimi prijemali,
- elektro grelca (spodaj – zgoraj) nastavljiva po višini max. temp. grelca 300 °C.

Ploščad za nakladanjePloščad za nakladanje

Ploščad je namenjena avtomatskem nalaganju blaga na tovorno vozilo.

Na ploščad se predhodno naloži blago, ki se ga nato transportira na predhodno postavljeno tovorno vozilo.

StrugaloStrugalo za čiščenje transportnega traka

Strugalo trakov je sistem treh strugal, postavljenih na nosilnih konzolah, ki sta pritrjeni na ogrodje traku. Telo posameznega strugala je izdelano iz standardnega jeklenega profila, vležajeno s sferičnimi ležaji montiranimi na nosilni konzoli. Na vsakem telesu strugalo je pritrjena klina strugala (material in oblika je prilagojena aplikaciji) z vijaki.